Invoking Nancy Pelosi a diversionary tactic

April 29, 2013 12:01 AM