Thursday's crime reports

November 08, 2012 06:47 PM

UPDATED November 08, 2012 06:55 PM