Movies: Dada's Dance
Dada's Dance
Drama
 
Rated No Rating .
 
Cast: Ke Gai, Yuzheng Chen, Uncle Du, Fan Ding, Qiang Chen
Produced by:
Directed by: Yuan Zhang
Written by: Xiaofeng Li, Lisha Jia
Running time: 1hr 32min
Opens:
Theaters for 01/18/13
Pick a day