Movies: Karmic Mahjong (Xue zhan dao di)
Karmic Mahjong (Xue zhan dao di)
Comedy
 
Rated No Rating .
 
Cast: Zhang Ke Jia, Wei Na, Jing Liang, Yiwei Lau, Paul Chun
Produced by: Cory Vietor
Directed by: Guangli Wang
Written by: Guangli Wang
Running time: 1hr 38min
Opens:
Theaters for Today
Pick a day
There are no showings
on this day.