Movies: The Yellow Handkerchief (Shiawase no kiiroi hankachi) (1977)
The Yellow Handkerchief (Shiawase no kiiroi hankachi) (1977)
Drama
 
Rated No Rating .
 
Cast: Ken Takakura, Kaori Momoi, Tetsuya Takeda, Hisao Dazai, Chieko Baishô
Produced by:
Directed by: Yoji Yamanda
Written by:
Running time: 1hr 49min
Opens: Jan 01, 1977
Theaters for 02/20/13
Pick a day