Movies: Break Through! (Pacchigi!)
Break Through! (Pacchigi!)
Action/Adventure, Drama, Comedy
 
Rated No Rating .
 
Cast: Ken Mitsuishi, Jo Odagiri, Yoko Maki, Kazuki Namioka, Keisuke Koide
Produced by: Tomiyasu Ishikawa, Haruo Kawashima, Yoshiro Hosono, Shironori Kawasaki, Hitomi Ishihara
Directed by: Kazuyuki Izutsu
Written by: Daisuke Habara, Kazuyuki Izutsu, Takeshi Matsuyama
Running time: 1hr 58min
Opens:
Theaters for Today
Pick a day
There are no showings
on this day.